Kestel Resimleri

Kestel Tarihçe

Kestel güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır.

 

Denizden yüksekliği 155 metre olup arazi genellikle dağlıktır. Yüzölçümü 423 km2 (42.310 ha) olup nemli ılıman bir iklim kuşağındadır. 24.588 ha. alan ormandır. Başlıca ağaç türleri; çam, köknar, kestane’dir. Tarım alanı 15.652 ha.’dır. Orman ve yerleşim alanları dışındaki arazinin tamamında tarım yapılmaktadır.

 

Kestel İlçesi birinci derece deprem bölgesi içindedir. Özellikle ova kısmı deprem tehlikesiyle en çok karşı karşıya olan kesimidir. İlçenin dağ yamacındaki güney kısmı daha güvenlidir. Kestel genelde ılıman bir iklime sahiptir. Nem oranı yüksektir. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay Ocaktır. Ortalama yağış  759,4 kg/m2‘dir.

 

Kestel ismi “KASTEL” kelimesinden zamanla değişerek olmuştur. KASTEL, Latin dilinde “Kalecik” demektir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında ön Asya’dan gelecek olası akınlara karşı koyabilmek için sınır kalesi olarak kurulmuştur. Kuruluşu bugün kale olarak adlandırılan mekân içindedir. Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz Muharebesi sonunda 1306’da Türklerin eline geçen Kastel, zamanla KESTEL adını almıştır. Kestel’i bir sınır kalesi olmaktan çıkarıp yerleşim yeri olarak kuran Şeyhülislam Mehmet Vani Efendidir.

 

Mehmet Vani Efendi Van’ın Hoşap kazasında doğmuştur. Tahsilini tamamlayıp İstanbul’da Saraya kadar yükselmiştir. II.Viyana Kuşatmasında Ordu ile birlikte sefere iştirak eden Vani Mehmet Efendi, Padişah IV. Mehmet’in gazabına uğrayıp Kestel’e sürgün gelmiştir. Kestel o tarihte; Serme, Baraktaki, Gürsu, Vakıf, İsabey topraklarını da içeren çiftlik halindeydi. Vani Mehmet Efendi; köye bir cami(halen türbesi de bunun içindedir), civarında imaret, fırın, medrese, un değirmeni ve hamam yaptırmış ve böylece yerleşim başlamıştır.

 

1487’de 9 hanesi Müslüman 16 hane mevcuttur. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinde; Bulgaristan’dan 40 hane Kestel’e gelmiş, bunu 1908’de 14, 1913’de 106 hane takip etmiştir. 1909’da 38 hane olan Kestel’in, 1927 yılındaki nüfusu 562’dir.

 

1938 yılına kadar bucak merkezi olan Kestel, bu tarihte Gürsu’ya bağlanıp köy durumuna gelmiştir. 1960 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

 

Kestel, 09.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla ilçe yapılmış ve Kaymakamlık 10 Eylül 1991 tarihinde İlk Kaymakamın göreve başlaması ile oluşturulmuştur. Bursa’nın Gürsu İlçesi ile birlikte en yeni ilçesidir. İlçe 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince 23 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye sınırlarına dâhil edilmiştir. Yüzölçümü Kadastro verilerine göre 423 km2’dir (42.310 ha).

 

İlçe merkezi 7 mahalle ve 28 Köye sahip olan KESTEL, tarım kenti olması yanında giderek önemli bir sanayi bölgesi hüviyetini taşımaktadır. 253 sanayi tesisini barındırmaktadır. Kestel dışarıdan göç ile büyümüş bir kenttir. Sanayi ve tarım potansiyeli göç açısından çekici bir ilçe yaratmıştır. Halen nüfusunun büyük çoğunluğunu yurt içi (Erzurum, Tunceli, Artvin, Bayburt, Erzincan, Bilecik, Elazığ, Diyarbakır, Muş) ve yurt dışından (ağırlıkla Bulgaristan) göç edenler oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir